Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism


Documente necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism:
cerere tip;
elemente de identificare ale terenului:

memoriu din care sa rezulte cateva elemente despre teren si investitia propusa: caracteristici tehnice, suprafata, destinatia constructiei (spatiu comercial, de productie, etc.)

elemente necesare in faza de autorizare pentru orientarea serviciului urbanism asupra avizelor (RENEL, Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva)
planurile de identificare a amplasamentului: schite de incadrare in zona;
dovada achitarii taxei pentru obtinerea certificatului de urbanism (chitanta sau ordin de plata).
Taxa se poate achita la Trezorerie sau la casieria consiliului.

Consiliul judetean elibereaza certificatul de urbanism pentru:

investitiile care se aproba de Guvern;
lacasurile de cult;
constructiile pentru industrie, comert, prestari servicii, social-culturale si speciale care se executa la sate;
constructiile si lucrarile de orice fel care sunt executate in afara localitatilor, cu anumite exceptii (foraje, sonde de gaze si petrol).

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase;
reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
reparatii si inlocuitori de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
zugraveli si vopsitorii interioare;
zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.