Infiintare PFA - Acte necesare

Actele necesare sunt:
  • Copie C.I.
  • Copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul nostru de gazduire sedii sociale)
  • Extras de carte funciara in original, in termen de valabilitate,
  • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate
  • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari
  • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) - dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit
  • Contract de comodat
  • Specimen de semnatura
  • Procura notariala