Actiune civila in daune

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................, domiciliat in .........., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ....................., domiciliat in ..........., pentru a fi obligat:

1. sa-mi plateasca suma de ........... lei, reprezentand contravaloarea bunurilor mobile pe care mi le-a distrus;
2. sa-mi plateasca suma de ........... lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care mi l-au cauzat animalele sale, constand in ...................................;
3. sa-mi plateasca suma de ........... lei, reprezentand prejudiciul pe care mi l-a cauzat fiul sau minor ......................., constand in .................................;
4. ...........................................................;
5. ............................................................

Cer, de asemenea, obligarea paratului la plata cheltuielilor pe care le voi face cu judecarea acestei cauze.

Motivele actiunii:

In fapt, la data de .........................................................
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 998-999, art. 1000 alin. .... sau art. 1002 Codul civil.
In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratului ................, care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune, de proba cu acte, expertiza tehnica, cercetare la fata locului si de martorii:


..................................................

Depun prezenta actiune in dublu exemplar si timbru fiscal in valoare de ........... lei.

Data Semnatura reclamantului,


............. ........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...............................