Cerere demisie

Cerere demisie

-MODEL-

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ………………..………, angajat in functia de………… in cadrul societatii ……………, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr……………….din data …………………., in baza art. 79 din Codul muncii – Legea 53/2003 modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de …… zile prevazut de legea mai sus mentionata.

Cu stima

Data: