Acte necesare cazier judiciar


Acte necesare Cazier judiciar
* Certificatele de cazier judiciar se pot elibera in regim de urgenta (3 zile lucratoare) si regim normal 10-30 zile lucratoare.
* Certificatele de cazier judiciar se pot obtine de la politiile judetene (loc de nastere ori domiciliu).
* Cetatenii municipiului Bucuresti pot obtine certificate de cazier judiciar in regim normal adresandu-se sectiilor de politie (loc. de domiciliu).

* Cetatenii municipiului Bucuresti pot obtine certificate de cazier judiciar in regim de urgenta adresandu-se, in functie de domiciliu la:

* Sectia 4 Politie - cei domiciliati in sectorul 1; 
* Sectia 8 Politie - cei domiciliati in sectorul 2; 
* Sectia 12 Politie - cei domiciliati in sectorul 3; 
* Sectia 14 Politie - cei domiciliati in sectorul 4; 
* Sectia 17 Politie - cei domiciliati in sectorul 5; 
* Sectia 21 Politie - cei domiciliati in sectorul 6. 

De asemenea, cetatenii domiciliati pe raza judetului Ilfov pot obtine certificat de cazier judiciar in regim de urgenta adresandu-se la sediul Inspectoratului de Politie al judetului Ilfov - Strada Fabrica de Glucoza nr. 7 - Sector 2, Bucuresti.

* Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar se pot adresa Inspectoratului General al Politiei Romane urmatoarele categorii de persoane:

* cetatenii straini cu domiciliul in strainatate; 
* cetatenii romani nascuti in Bucuresti, judetul Ilfov sau in strainatate care au domiciliul pe raza administrativ-teritoriala a altor judete; 
* cetatenii romani nascuti si domiciliati pe raza administrativ-teritoriala a judetelor si care au interes legitim la Ambasadele din Bucuresti. 

Persoana care doreste eliberarea unui certificat de cazier judiciar se va adresa organelor de politie de la locul de nastere sau de domiciliu si trebuie sa aiba asupra sa:

* actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie); 
* timbrul fiscal, in valoare de 1 leu; 
* chitanta in valoare de 5 lei in caz ca doreste eliberarea documentului in regim de urgenta (3 zile). 

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29 din 14.07.2005, incepand cu data de 28.07.2005 taxa ce trebuie achitata in vederea obtinerii certificatului de cazier judiciar in regim de urgenta, de catre persoanele domiciliate in municipiul Bucuresti se achita numai la unitatile Trezoreriei Statului de pe raza de domiciliu a solicitantului.
Unitati ale Trezoreriei Statului in municipiul Bucuresti
Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6-8, sector 4 
Tel.: 021/317.27.70
Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti 
Strada Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2
Tel.: 021/305.74.30
Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti 
Bulevardul Ferdinand nr. 89A  
Tel.: 021/252.47.23; 252.02.21
Trezoreria Sectorului 3 Bucuresti 
Strada Ciresului nr. 6 
Tel.: 021/323.45.76
Trezoreria Sectorului 4 Bucuresti
Bulevardul Pieptanari nr. 31  
Tel.: 021/337.15.96
Trezoreria Sectorului 5 Bucuresti 
Bulevardul Natiunilor Unite nr. 6-8  
Tel.: 021/336.67.19
Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti
Calea Giulesti nr. 3  
Tel.: 021/316.42.16
Pentru persoanele cu domiciliul in alte localitati, care solicita eliberarea cazierului judiciar de catre Serviciul specializat din cadrul I.G.P.R., plata taxei se va face la Trezoreria Sectorului 2.
Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita certificat de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane din tara unde se afla.
Certificatul de cazier solicitat de o persoana fizica domiciliata in Romania sau strainatate poate fi obtinut si prin procura notariala de catre o alta persoana, mandatata de titular in acest scop.
Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar in regim normal sunt necesare aceleasi documente, fara achitarea taxei de urgenta.
   
Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de 6 luni de la data eliberarii si numai in scopul pentru care au fost eliberate.
   
Persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii, daca acestea nu corespund situatiei reale, ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale. 
Program prelungit pentru obtinerea cazierului judiciar de la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane
 
Depuneri cereri* :  luni, marti, miercuri, vineri: 7.30-10.00 joi: 9.30-11.30
Eliberari caziere: luni, marti, miercuri, vineri: 14.00-15.00
joi: 16.30-18.30

* Pentru celelalte situatii cererile pentru cazier judiciar se depun la unitatile de politie teritoriale.