CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU COMERCIANğII CARE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN SCOPURI DE TVA DE LA ÎNFIINğARE
DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul _____________, salariat al _________________, avand functia de _____________________ rog sa-mi aprobati efectuarea a ________ zile de concediu fara plata pentru perioada _________ – _____________.

Data _________ NUMELE SI SEMNATURA