Plangere contraventionala(2) - (amenda politie/jandarmerie...)DOMNULE PRESEDINTE,


Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in .................
Formulez:
PLANGERE CONTRAVENTIONALA

impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ........, din ............, incheiat de ..........., prin care, in baza art. ..., din .........., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer.

Motivele plangerii:

In fapt am fost sanctionat(a) cu ........... pentru faptul ca ............ In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ............ motiv pentru care cer admiterea plangerii, ii anularea procesului verbal de contraventie citat.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si art. 34 din Legea nr. 32/1968.
In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ........... ..........

Data depunerii
..............
Semnatura,
..........

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ..................
Model de contestatie la proces-verbal RATB.DOMNULE PRESEDINTE,Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in .................

Formulez:

PLANGERE CONTRAVENTIONALA


impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ........, din ............, incheiat de ..........., prin care, in baza art. ..., din .........., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer.


Motivele plangerii:In fapt am fost sanctionat(a) cu ........... pentru faptul ca ............ In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ............ motiv pentru care cer admiterea plangerii, ii anularea procesului verbal de contraventie citat.

In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si art. 34 din Legea nr. 32/1968.

In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ........... ..........

Data depunerii

..............

Semnatura,

..........DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .................Atentie:

-Controlorii RATB au dreptul sa va legitimeze, iar daca nu aveti act de identitate va pot duce la sectie pentru stabilirea identitatii. Nu va pot perchezitiona însă.

Art. 2 - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

Daca ati primit contraventia:

Plangerile formulate impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori R.A.T.B. se vor depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

Trebuie depus un dosar care să conțină următoarele acte:
- cerere adresata instantei de judecata( Plangerea de mai sus),
- copie dupa constatare,
- copie dupa cartea de identitate,
- copie dupa abonamentul valabil, daca exista,
- copie dupa actul care dovedeste reducerea ptr. studenti, daca este cazul.

MODEL Curriculum Vitae Europass (CV)


Ce este?

Oricine doreşte să utilizeze Europass poate începe prin completarea CV-ului Europass. CV-ul Europass vă permite să vă faceţi vizibile competenţele şi calificările; pot fi ataşate CV-ului şi alte documente Europass.

Acte necesare pentru intocmirea documentatiei de cadastru

  1. contract de vinzare cumparare si procesul verbal de predare-primire
  2. certificat mostenitor (daca este cazul)
  3. hotarare judecatoreasca (daca este cazul).
  4. acte de identitate proprietari.
  5. Toate actele de proprietate sunt necesare in copie legalizata

Model chitanta Simpla


Unitatea:  SC


Seria  nr.
Nr.Inreg. Reg. Com./an:CUI:Sediul:
CHITANTA


NR.
DATA:

Am primit de la :

CUI:Nr. Inreg Reg. Com:Adresa:

Suma de :

adica

Reprezentand:
Casier,
Cerere de alocatie de la stat pentru copil


CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU COMERCIANğII CARE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN SCOPURI DE TVA DE LA ÎNFIINğARE
DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul _____________, salariat al _________________, avand functia de _____________________ rog sa-mi aprobati efectuarea a ________ zile de concediu fara plata pentru perioada _________ – _____________.

Data _________ NUMELE SI SEMNATURA