Model de contestatie la proces-verbal RATB.DOMNULE PRESEDINTE,Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in .................

Formulez:

PLANGERE CONTRAVENTIONALA


impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ........, din ............, incheiat de ..........., prin care, in baza art. ..., din .........., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer.


Motivele plangerii:In fapt am fost sanctionat(a) cu ........... pentru faptul ca ............ In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ............ motiv pentru care cer admiterea plangerii, ii anularea procesului verbal de contraventie citat.

In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si art. 34 din Legea nr. 32/1968.

In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ........... ..........

Data depunerii

..............

Semnatura,

..........DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .................Atentie:

-Controlorii RATB au dreptul sa va legitimeze, iar daca nu aveti act de identitate va pot duce la sectie pentru stabilirea identitatii. Nu va pot perchezitiona însă.

Art. 2 - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

Daca ati primit contraventia:

Plangerile formulate impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori R.A.T.B. se vor depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

Trebuie depus un dosar care să conțină următoarele acte:
- cerere adresata instantei de judecata( Plangerea de mai sus),
- copie dupa constatare,
- copie dupa cartea de identitate,
- copie dupa abonamentul valabil, daca exista,
- copie dupa actul care dovedeste reducerea ptr. studenti, daca este cazul.