Cerere de concediu

Cerere de concediu

- MODEL -


Domnule Director,
Subsemnatul(a) …………………….. angajat(a) a firmei ……………………….., in functia de ……………………….
va rog a-mi aproba cererea de concediu de ……… de zile lucratoare, in perioada ……………………

Data

Semnatura Director