Cerere pentru concediu de odihna


Stimate Domnule Director,Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(a) al(a) firmei SC …………………………………. SRL (SA) in functia de ……………………………., va rog sa-mi aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre …………………si …………………, respectiv …………..zile lucratoare.

Mentionez ca am dreptul la ……. zile lucratoare de concediu conform contractului individual de munca nr. …………….. din data ……………

Din totalul de ………… zile lucratoare la care am dreptul, am mai primit ………… zile in perioada………………………..

Va multumesc.

Cu stima,

………………………………..

(numele si prenumele)Data

.........................................