Acte necesare pentru intocmirea documentatiei de cadastru

  1. contract de vinzare cumparare si procesul verbal de predare-primire
  2. certificat mostenitor (daca este cazul)
  3. hotarare judecatoreasca (daca este cazul).
  4. acte de identitate proprietari.
  5. Toate actele de proprietate sunt necesare in copie legalizata